Tractament de les addiccions a Girona

Psiquiatria

Psicologia

Educació social

especialitzada

en addiccions

Oferim un tractament de les addicions a Girona plenament contextualitzat des de la mirada de gènere, atenent a les característiques particulars del fet de ser dona en una societat on la dona amb addicció és greument estigmatitzada i culpabilitzada.

Atenem des de la sinèrgia d’un equip altament qualificat en psiquiatria, psicologia i educació social especialitzat en addiccions.

 

El nostre tractament de les addiccions a Girona

Recuperar-se d’una addicció va més enllà de l’abstinència, ja que l’abstinència per si sola no garanteix una vida bona ni la recuperació. Si no es fa un procés d’autoconeixement i creixement personal les recaigudes són freqüents, no el primer any, però si algun temps després. Per aquest motiu el nostre tractament s’estructura en un procés d’immersió per fases que assegura que la pacient no només deixi el consum sinó que assoleixi una vida plenament satisfactòria.

Treballem des del model bio-psico-social i el programa Minnesota. Ho fem des de la interdisciplinarietat vinculant els professionals necessaris que requereix recuperar-se de la malaltia de l’addicció, psiquiatria, psicologia i educació social amb l’especialització de drogodependències i conductes addictives.

 
Primera fase: Diagnòstic i línia estratègica

En aquesta primera etapa del tractament de les addiccions a Girona, la psicòloga i la terapeuta de referència i a partir de la història de vida de la pacient i les aportacions de la família elaboren el primer diagnòstic.

Seguidament, es valora la necessitat de desintoxicació i la pertinença d’atenció psiquiàtrica (desintoxicació, pautes de reducció de la simptomatologia de l’abstinència, prescripció de la pauta de medicació i la valoració de la salut mental en cas de patir patologia dual).

Reunides les dades s’estableix la línia terapèutica a seguir de forma personalitzada en funció de la severitat de l’addicció de la pacient i de les necessitats de la família i/o parella.

 
Segona fase del tractament de les addiccions a Girona; Tractament d’immersió i teràpia cognitiva-conductual i psicoanalítica

Per recuperar-se d’una addicció és necessari passar per un procés d’immersió terapèutica. Durant un temps tot ha de girar entorn la recuperació amb L’objectiu de mantenir-se abstinent tot introduint canvis cognitiva-conductuals i estratègies per evitar la recaiguda. L’acompanyament és intensiu amb teràpies individuals, grupals i teràpies familiars i de parella.

Durant aquesta etapa i assolida l’abstinència s’inicia el tractament individual i familiar i s’introdueix el programa de prevenció de recaigudes. S’inicia la terapia psicològica i la teràpia cognitiva-conductual.

Es tracta d’anar-nos familiaritzant amb les característiques de l’addicció i conèixer com es desenvolupa la recuperació de la malaltia i com serà el procés. Inicialment, es tracta d’introduir hàbits sans i transmetre eines i estratègies conductuals per evitar el retorn al consum, trencar la negació i l’autoengany, treballar les resistències i augmentar la motivació al canvi.

En aquesta segona fase del tractament de les addicions a Girona, també es treballa de forma intensiva amb els acompanyants de la pacient a través de la teràpia familiar sistèmica. L’objectiu és reduir la conflictivitat relacional que l’addicció ha causat en el nucli familiar en general i en cada membre en particular per tal que el procés sigui reeixit.

 
Tercera fase: Consciència d’addicció i teràpia cognitiva-conductual-emotiva

Una vegada estabilitzada l’abstinència es treballa en la consciència d’addicció i s’aborda la problemàtica social i psicològica que ha derivat en l’establiment i el manteniment de l’addicció en la vida de la pacient. L’objectiu de la teràpia en aquesta fase és empoderar a la dona en les quatre àrees que faran que la pacient estabilitzi la seva vida i tingui les eines necessàries per a no necesitar consumir davant qualsevol dificultat vital.

En aquesta fase es treballa en les següents àrees:

· Àrea personal, psicològica i emocional: autoconcepte, autoestima, autonomia, sistema de creences, traumes, gestió de les emocions…
· Àrea familiar (família i parella): reestructuració del vincle i de les relacions.
· Àrea laboral: professionalitat, expectatives…
· Àrea social: sistema relacional i posicionament, oci i temps lliure, hobbies…

Per a mantenir una abstinència sostinguda en el temps és absolutament necessari que totes les àrees s’hagin treballat en profunditat per evitar qualsevol escletxa que ens condueixi de nou al consum.

 
Quarta fase: Manteniment

Aquesta fase del tractament de les addiccions a Girona és per consolidar tot el treball terapèutic dut a terme fins aleshores, es millora i es consolida. S’adquireix una molt bona destresa en la gestió emocional i s’assoleix l’empoderament personal de la pacient que farà que se senti plenament realitzada i, per tant, que no torni a consumir.

És la part més “bonica” de la recuperació. Tot s’ha anat posant a lloc. Les ganes de consumir han pràcticament desaparegut, la conflictivitat inicial s’ha reduït i/o acceptat. La pacient es reconstrueix des d’una nova mirada de si mateixa i vers als altres i al món.

La força i la il·lusió que una altra vida és possible emergeix amb tota la seva força. Se sent pau, tranquil·litat, felicitat i ganes de viure. El sofriment ha desaparegut.

 
Cinquena fase: Fi de la relació terapèutica

La pacient ja està preparada per l’alta terapèutica i se l’acompanya en el procés de separació fins que ella mateixa se senti segura per finalitzar la relació. Tot trencament i tota pèrdua conté un període de dol que ha de ser treballat.

En el cas que la pacient vulgui anar creixent interiorment i millorar aspectos personals s’inicia un nou abordatge i un itinerari personalitzat d’acord amb la seva demanda.

 
Grupo 88

Psiquiatria

Bio-Psico-Social

En les addiccions la bioquímica cerebral està alterada i és necessari restablir l’equilibri del SNC (Sistema Nerviós Central) per tal de facilitar el procés de recuperació. És fonamental valorar l’estat que presenta la pacient i les conseqüències del consum, tant en l’àmbit mèdic com psíquic per tal de realizar un diagnòstic rigorós.

En un primer moment del tractament de les addiccions a Girona, es dur a terme la desintoxicació física amb el tractament farmacològic adequat de cada substància i les particularitats de salut de cada pacient.

Una vegada eliminada la substància del cos, superada la dependència física i reduïts els efectes desagradables de la síndrome d’abstinència, tan físics com psíquics, es procedeix a valorar la pauta farmacològica que s’haurà de seguir per anar equilibrant la bioquímica cerebral, ja que aquesta tarda un temps a regularitzar-se. Si el consum ha estat molt elevat, sovint és necessari fins i tot un ingrés.

Sol ser habitual trobar-nos amb alteracions psicològiques i trastorns previs a l’addicció o associats a ella, que requereixen una atenció mèdica especialitzada per a ser tractats: estats depressius, trastorns d’ansietat, de la personalitat, trastorn de la conducta alimentària o altres conductes i comportaments que necessiten ser tractats en l’àmbit mèdic. Per tot això, l’atenció psiquiàtrica és fonamental en addiccions perquè ajuda a iniciar el procés de la recuperació amb garanties i facilita el procés psicoterapèutic.

Grupo 87

Psicologia

Bio-Psico-Social

Si bé regular la bioquímica és important, també ho és, i molt, l’abordatge psicoterapèutic. La medicació ajuda a equilibrar el Sistema Nerviós Central i pal·liar els efectes adversos del consum, però sense un canvi en l’àmbit psicològic i d’autoconeixement la plena recuperació no és possible. Per a recuperar-se d’una addicció no és suficient deixar la substància. És necessari un gran canvi interior perquè la persona construeixi uns fonaments prou forts perquè mai més hagi de recórrer al consum.

En aquest sentit, l’atenció psicològica durant el tractament d’addiccions a Girona és essencial per abordar els traumes i les dificultats de la personalitat que van conduir al consum i que van contribuir en la repetició de la conducta fins a contraure la malaltia.

Es tracta d’indagar en l’interior, entrar en la mateixa història de vida i obtenir la destresa necessària per a rellegir la història personal des d’una nova perspectiva. En aquest sentit, l’atenció psicològica i l’abordatge psicoanalític acompanya i orienta a la pacient en el descobriment de les estructures psíquiques que hi han conduït a una personalitat addictiva per tal de reestructurar-les i assolir el canvi necessari per a una abstinència sostinguda en el temps.

Grupo 87

Terapeuta en addiccions

Bio-Psico-Social

En paral·lel i molt important en la recuperació és la part social i educativa en mans de professionals formats en addiccions i que hagin passat per un procés de recuperació. La identificació possibilita trencar tabús i una llibertat total d’expressar tota la “bogeria” que l’addicció ens ha fet viure. Poder-ne parlar sense gens de por del judici fa que la persona pugui ser honesta amb ella mateixa i fer un treball interior molt profund des de la seva veritat. Només qui ha passat pel mateix procés coneix realment el dolor que provoca una addicció i el patiment que hi ha en el mateix procés de recuperació.

L’atenció socioterapèutica acompanya de forma extensiva a la pacient, a través de les teràpies individuals i grupals, i amb teràpies sistèmiques amb la família i/o parella per a restablir tot allò que ha malmès l’addicció. Es treballa des de la perspectiva de gènere que atén les especificitats de la pacient com a dona per una promoció personal, familiar, social i laboral reeixida.

Les teràpies individuals que es duen a terme en el tractament d’addiccions a Girona permeten personalitzar el procés de recuperació en un espai íntim on el vincle amb la terapeuta és essencial per dissenyar un nou recorregut vital i reconstruir-se de nou sense consum. Trobar aquella essència que possibilita un major grau d’autoestima i un autoconcepte empoderador per a no recórrer mai més al consum.

Les teràpies grupals permeten la identificació amb l’altra-igual que ha passat pel mateix dolor, una ajuda-mútua i un espai de pertinença en un recorregut que no és gens fàcil i dolorós. Gaudir d’un petit grup amb qui compartir facilita el camí de la recuperació en el qual la soledat és una sensació intrínseca del procés i que es combat amb la consciència de grup. Sentir-se que pertanys a un grup que et comprèn el camí és més planer.

Amb tot, la pacient obté un espai de reflexió profunda i ajuda-mútua. S’ofereixen estratègies de prevenció de recaigudes, coneixements per a la gestió emocional, consciència d’addicció, autoconeixement, tallers de motivació i canvi, foment de l’autonomia, l’empoderament i l’autoestima.

caCatalà